Billede af teknik

INDMELDING

i Daito-ryu skolen kan foretages efter prøveperioden.

Der er intet indmeldingsgebyr.

Træningskontingent er kr. 125,- pr. måned for studerende samt personer under 18 år, og kr. 175,- kr. pr. måned for personer over 18 år.

Betaling af træningskontingent sker kvartalsvis forud via bankoverførsel med mindre andet aftales, f.eks. ved opstart midt i et kvartal.